omviser_bunad_total_Esben_Haakenstad

Foto: Esben Haakenstad

Velkommen inn!

Fra
17. juni

Til
18. august

Hver dag

Utvalgte hus i friluftsmuseet har verter som inviterer deg inn i sommer.

I Dronning Sonjas barndomshjem, Garmo stavkirke, Skolestua og Bjørnstad kan du møte våre kunnskapsrike omvisere eller verter. Årets nyhet er vert på husmannsplassen Stykkebakken. 

På torsdager er DNT-hytta Gråhøgdbu i Hyttegrenda åpen med hyttevert.
Frivillige fra DNT Lillehammer formidler villreinens betingelser i Rondane og tilbudet til DNT Lillehammer.

Bureisningsbruket Åseng er på utvalgte dager i sommer bebodd av medlemmer fra Oppland Bonde og Småbrukarlag, som levendegjør bureiserliv. Her kan du høre fortellinger om hvordan det harde bureiserlivet kunne være.

Se vårt daglige program på "Hva skjer kalenderen".