omviser_bunad_total_Esben_Haakenstad

Foto: Esben Haakenstad

Velkommen inn!

Fra
17. juni

Til
18. august

Hver dag

Utvalgte hus i friluftsmuseet har verter som inviterer deg inn i sommer.

I Dronning Sonjas barndomshjem, Garmo stavkirke, SkolestuaPostgården, Olsengården, Setra, Øygarden og Bjørnstad kan du møte våre kunnskapsrike omvisere eller verter.

På onsdager og torsdager er DNT-hytta Gråhøgdbu i Hyttegrenda åpen med hyttevert i hele sommersesongen.
Frivillige fra DNT Lillehammer formidler villreinens betingelser i Rondane og tilbudet til DNT Lillehammer.

Bureisningsbruket Åseng er åpent onsdager, lørdager og søndager i hele sommersesongen, og er bebodd av medlemmer fra Oppland Bonde og Småbrukarlag, som levendegjør bureiserliv. Her kan du høre fortellinger om hvordan det harde bureiserlivet kunne være.

I handverkskvartalet finner du garver Liv Olesen fra Ungt tradisjonshandverk. 

Se vårt daglige program på "Hva skjer kalenderen".