Foto: Esben Haakenstad / Maihaugen.

Vi ønsker deg velkommen inn i Lundesetra. Foto: Veslemøy Furuseth

Dølakua trives i setergrenda. Foto: Jørgen Skaug

Foto: Esben Haakenstad

Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Barhussetra er fra ca. 1800. Foto: Maihaugen.

Setergrenda består av flere setrer og viser hvordan seterbruket har utviklet seg. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

Setra

Alle garder hadde en seter, der dyra var om sommeren. Den var viktig for å få nok beite til en stor buskap. På Maihaugen ligger setergrenda i lia opp for setertjerna.

"Fjellet er for innlandsboeren hvad havet er for kystboeren", sa Anders Sandvig.

Ressursene til fjells og i utmarka var svært viktige tilskott til det garden ga.

Setergrenda består av flere setrer, der vi ønsker å vise hvordan seterbruket utviklet seg trinn for trinn. Først var det bare ei enkel bu, men etter hvert økte behovet for flere hus. Bøndene tok fjellet i bruk, først for å utnytte myrmalmen, deretter vokste det fram et omfattende seterbruk. Fjellbeitene ble helt nødvendige for husdyrholdet.

Øygarden er den eneste garden som er fullstendig flyttet til Maihaugen, der også setra er med. Der kan du møte budeia mens hun kinner smør, eller kanskje er det dagen for ysting av ost.

  • Budeia hadde et stort ansvar og høy status i bondesamfunnet. Under måltidene på garden satt hun nærmest kona og spiste - øverst ved bordet. 
  • Det meste som ble laget på setra om sommeren ble solgt eller byttet bort. Seterbruket var en viktig inntektskilde for garden.