Høst på Bjørnstad. Foto: Stein Gunnar Nørsterud / Maihaugen.

Foto: Esben Haakenstad / Maihaugen.

Foto: Maihaugen.

Stabburet på Bjørnstad. Foto: Kåre Hosar / Maihaugen

Bjørnstad består av totalt 27 bygninger. Foto: Maihaugen.

Gårdsarbeid på Bjørnstad blir utført slik det ble på 1700-tallet. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen. 

Gammelt bilde fra Bjørnstad.

Foto: Camilla Damgård / Maihaugen.

Bjørnstad

Bjørnstad er en storgard fra Vågå fra 1700-tallet. Et helt gardstun ble samlet på museum tilnærmet slik det var på 1700-tallet.

Garden ligger ligger fint til i landskapet med sine 27 bygninger plassert rundt to tun. Det er som om den alltid har ligget her. 

Gardbrukerens hus, Andersstua fra 1777, er et imponerende syn, der interiøret er preget av det store framskapet og av langbordet, der det er plass til hele arbeidsstokken i onnene. Da var gardens egne folk med i arbeidet sammen med husmennene og dagleiere.

Over tunet ligger den like store kårbygningen fra 1787, der gardbrukerens foreldre og ugifte søsken kunne bo. Rundt inntunet ligger ellers loft og stabbur, der gardens matforråd og klær var oppbevart, med kornet i kornbua og flatbrødstablene og rekkene med spekeskinker i stabburet. Under et av husa ligger aurbua, den kalde jordkjelleren der smør og ost kunne oppbevares og der settepotetene kunne oppbevares frostfritt gjennom vinteren.

Rundt uttunet ligger fjøset for kyrne og hus for sau og geiter, men også hus for foret til alle dyra. Løene var til høyet, mens den store låven var for loa – kornet som ble dyrket på garden og som lå der til det ble tresket på låvegolvet. Fjøset var også bolig for tjenestefolket på garden.

De brannfarlige bygningene ligger utenfor tunet. Det er eldhuset og tørkestua, der det kunne bli fyrt hardt. På haugen bortenfor garden ligger også smia, der glospruten stod når belgen ble dratt. Kvernhusa måtte også ligge utenfor tunet, der det var tilgang på vann.

På Bjørnstad kan du i sommersesongen treffe tunverten her, og du er velkommen inn i Andersstua for å høre om garden og livet der.

 

  • Hele garden ble flyttet fra Lalm i Vågå i 1908-1913.
  • Flyttingen av storgarden er fremdeles en enestående begivenhet i norsk museumshistorie.
  • Bare noen få hus er føyd til fra andre garder, der husa på Bjørnstad var for dårlige til å flyttes med.