Bygda

Friluftsmuseet på Lillehammer er kanskje best kjent for husene i Bygda. De mange solbrente bygningene var hjemmene til gårdbrukere, håndverkere og embedsmenn. Her møter du kulturen og levemåten i det gamle bondesamfunnet. 

Hele Bygda som et samlet hele, var Maihaugens grunnlegger Anders Sandvigs idé for Bygda. Her er minnet om bonden, husmannen og embetsmannen bevart i de store og små gårdene, prestegarden og husmannsplassene. Grunnleggeren av Maihaugen mente det var viktig at kulturen i de gamle bygdene ble ivaretatt for kommende generasjoner.

Om sommeren er det liv i Bygda. Da kan du møte på gårdsfolk i fullt arbeid med innhøsting og det daglige stellet som på 1700- og 1800-tallet. Du møter også våre dyktige omvisere som deler av sin kunnskap om livet før i tiden.

I Bygda finner vi også kirka, grendeskolen, lensmannsgården og det militære telthuset.

Sentralt i Bygdas nedre del ligger de store gårdene Bjørnstad og Jørstad, der et stort antall romslige bygninger fyller behovene for husrom til gårdens mange og varierte formål. Lenger opp i lia finner du den mellomstore gården Øygarden.

Øverst i lia ligger de mer trangbodde brukene – rydningsbruket og husmannsplassen. Der bodde de som kanskje var bygdas håndverkere og som også var nødvendig arbeidskraft på gårdene når det trengtes. Opp mot skogen og fjellet ser du hvordan skog og mark var en ressurs som ble utnyttet. Der ligger fiskevollen med sine fiskebuer, skogen med skogskoie og setergrenda med de mange setrene, der husdyra går på sommerbeite.