toppbilde_garmo_stavkirke_Ian_Brodie
Foto: Ian Brodie

Dragehoder mot himmelen

Oppe på haugen innenfor inngangen til Maihaugen troner Garmo stavkirke, med sine dragehoder løftet mot himmelen. En helligdom fra middelalderen, som har vært brukt som kirke gjennom mange hundre år.

Av Kåre Hosar, konservator NMF Maihaugen.

Stavkirke fra 1200-tallet

Kirken ble bygget i Garmo i Lom på 1200-tallet. Der var den sentrum for garmoværenes kirkeliv fram til 1880. Her gikk de til messe og gudstjenester, her ble de døpt, her ble de gift. På slutten av 1600-tallet fikk kirken høy takrytter og omkring 1730 fikk den tverrskip, i lafteteknikk. Kirken ble en korskirke, i tråd med tradisjonen på Østlandet.

Gjenreist etter 40 år

Kirken ble for gammel og umoderne. Med lengsel etter noe større og lysere ble den revet. 40 år senere ble den gjenreist på Maihaugen. Her har den vært stedet for mange gudstjenester og bryllup, men først og fremst vært et sted der museets besøkende kunne møte helligdommen i det gamle kirkehuset.

Døpefonten til Knut Hamsun

Her kan vi se den gamle altertavlen fra Lillehammer gamle kirke. Her står den gamle 1100-talls døpefonten fra Garmo, der barna i sognet ble døpt. Knut Hamsun var en av disse. Her henger votivtavler på veggene, malerier gitt av fromme givere – Gud til ære, kirken til prydelse.

Her kan besøkende sitte ned og ha en rolig stund i kirken, mens andre besøkende kommer og går.

Se sommerens program på Maihaugen. 
 

Alteret i Garmo Stavkirke på Maihaugen, Lillehammer

Den vakre altertavla og sideskipet i Garmokirka. Foto: Camilla Damgård/Maihaugen.