Foto: Camilla Damgård/ Maihaugen 

Våpen

I Maihaugens våpensamling finner vi våpen tilbake til 1500-tallet. Det er innslag av våpen brukt i krig og jakt og våpen brukt av adel, embetsmenn, byborgere, bønder, postmenn, offiserer og soldater. Samlingen inneholder blant annet blankvåpen som sabler, sverd og kårder og skytevåpen som pistoler, revolvere og geværer. Maihaugen har trolig en av verdens eldste bevarte revolvere – George Reichweins revolver fra 1597.