Gjenstandssamlingen (teaser)
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Gjenstandssamlingen

Maihaugen samler gjenstander for å dokumentere og formidle kunnskap om hvordan kultur og samfunn har utviklet seg i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet og fram til i dag.

Samlingen inneholder blant annet gjenstander knyttet til håndverk og håndverkstradisjoner og gjenstander fra hus og hjem i by- og bygdemiljøer. I tillegg har Maihaugen en stor tekstilsamling med klær og hustekstiler tilbake til 1600-tallet og en omfattende samling folkekunst fra Gudbrandsdalen. Folkekunsten er bruksgjenstander med rik dekor, som er typiske for distriktet. Museet har også en flott samling med våpen fra 1500-tallet og fram til vår tid.

Informasjon om Maihaugens gjenstander finnes på Digitalt Museum.