Foto: Ukjent/ Maihaugen

Håndverk

Maihaugen har en stor samling med håndverksmiljøer. Gjennom mange år har det vært en systematisk innsamling av verksteder med inventar og verktøy. Samlingen omfatter gjenstander innenfor mange typer håndverksfag, som snekker, hjulmaker, lagger, klokkemaker og skomaker, for å nevne noen.