Foto: Kåre Dehlie Thorstad/ Maihaugen

Bygda

Bygda er en viktig del av friluftsmuseet på Maihaugen. Blant hus og gjenstander opplever man livet og kulturen til gårdbrukere, håndverkere og embetsmenn i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Mange av gjenstandene er utstilt i husene. Andre er magasinert for bevaring.