Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Fiskerkapellet ble i 1896 gjenreist i Anders Sandvigs hage, før det ble flyttet til Maihaugen i 1904. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen. 

Fiskerkapellet er Norges eldste bevarte laftede kirkebygning. Foto: Mark Purnell. 

Fiskerkapellet

En augustdag i 1459 kom biskop Gunnar av Hamar til Fåberg. Han skulle innvie et kapell han hadde fått bygget. Kapellet står nå på Maihaugen, og er den eneste bevarte laftede kirkebygningen fra middelalderen i Norge. Kapellet lå ved Øyra ved Lågen. Her hadde biskopen store økonomiske interesser i lågåsildfisket som foregikk der hver høst. I middelalderen var det i tillegg til sognekirkene også vanlig med høgendeskirker i bygdene. Det var privatkirker som var bygd for å betjene folket på en gard eller et grendelag. Fiskerkapellet er et slikt privatkapell. En innskrift på veggen forteller at det ble innviet til Hellig Olav og Jomfru Maria. Kapellet har 12 kors, tre på hver vegg. Det er innvielseskors, kors som ble risset inn når biskopen foretok innvielsen til kirke.

  • Etter reformasjonen i 1537 ble kapellet flyttet til prestegarden i Fåberg og brukt som stabbur.
  • Kapellet er sparsomt møblert, slik det var vanlig i kirker i middelalderen. 
  • Liturgisk utstyr er det lite av, kun et krusifiks henger på veggen over alteret.