Toget på stasjonen. Foto: Ian Brodie.

Stasjonsklokka på Maihaugen. Foto: Mark Purnell

Stasjonsbygningen på Maihaugen. Foto: Mark Purnell

Postvogna på Maihaugen. Foto: Maihaugen

Lokomotivet på Maihaugens tog. Foto: Maihaugen

Barn i postvogna. Foto: Esben_Haakenstad.

Toget og Maihaugen stasjon

På jernbanestasjonen i Byen på Maihaugen finner du utstillingen «Posten på skinner». Her kan publikum gå inn i postvognen fra 1922 og se hvordan en stor jernbanepostekspedisjon fungerte på denne tiden. Utstillingen viser den effektive måten Posten benyttet jernbanen på i arbeidet med å frakte brev og pakker rundt i landet.

Postvognen på Maihaugen gikk i sin tid som nattogsekspedisjon på Dovrebanen. I tillegg til denne vognen består togsettet av et lokomotiv fra 1924, en kupevogn med fem kupeer fra 1921, en godsvogn fra 1926 og en grusvogn fra 1912. Alt sammen produsert i Norge. Dampmaskinen i lokomotivet hadde en ytelse på 390 hestekrefter ved en hastighet på 40 km i timen. Dampkjelen ble fyrt med kull, og røyken stod svart ut av skorsteinen under drift. 

Stasjonsbygningen på Maihaugen stasjon er pakkhuset fra Brøttum stasjon, noen mil sør for Lillehammer. Det ble bygget i 1894. Perrongoverbygget, som gir ly for ventende passasjerer, skal først ha blitt oppført i Christiania (Oslo) i 1897. Senere ble det flyttet til Lillestrøm stasjon, og så til Maihaugen i 1997.

  • Posten ble sortert om bord i toget mens det var underveis til bestemmelsesstedet. Dette var effektivt og masse tid ble spart.
  • Dette var en populær arbeidsplass i Posten på grunn av godt kameratskap, lønn og mulighet for å opparbeide fritid.
  • På 1950-tallet fantes det jernbanepostekspedisjoner på alle strekninger.
  • Den siste ekspedisjonen ble lagt ned i 1991.