Foto: Rannveig Røstad / Maihaugen

Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Kraftstasjonen

Kraftstasjonen er et eksempel på de mange små elvekraftverkene som ble bygd rundt om i landet rundt 1900.

Kraftstasjonen ligger i overkant av Byen og nord for Boligfeltet i friluftsmuseet. Den sto opprinnelig på Anderkvern i Moelv. 

Den ble satt i drift i 1899 for å gi elektrisk kraft til Moelven Brug i Ringsaker.

Fra en kanal i Moelva ble vann ledet gjennom et rør ned til en turbin i kraftstasjonen. Fallhøyden var 12,5 meter. Vannstrømmen fikk turbinhjulet til å rotere. De første årene ble rotasjonsenergien utnyttet mekanisk, med overføring via vaier og aksling til maskinene oppe i fabrikken. En dynamo ga strøm til lys.

Overgangen fra mekanisk til elektrisk drift av maskiner skjedde i 1914. Da fikk kraftstasjonen generator, en maskin som omgjorde energien fra turbinen til elektrisitet. Samtidig ble fabrikken modernisert med ledninger og elektriske motorer. 

På Maihaugen er kraftstasjonen satt i stand slik den var da den ble tatt ut av drift i 1980-årene. Her kan du se maskinene som duret og gikk i alle år.

Turbinen er fra 1914, generatoren trolig fra 1938. På kontrolltavlen ved siden av, er det instrumenter for å se at alt fungerer og til å starte og stoppe. Lyden av maskiner og lukt av olje gir en opplevelse av hvordan det kan ha vært her da anlegget var i gang.

I kraftstasjonen kan du også lære mer om hvordan fossefallene i Mesnaelva i Lillehammer ble utnyttet til strømproduksjon fra 1894.

 

  • Kraftstasjonen ble bygd i 1899.
  • Sto opprinnelig på Anderkvern i Moelv.
  • Ble flyttet til Maihaugen i 2019 og var ferdig restaurert sommeren 2022.