Bygningen har fått navnet fra familien Julin som eide den fra 1868 til 1911. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen. 

Julingården er satt sammen av bygninger fra tre kjøpmannsgårder sør for Mesnabrua på Lillehammer. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

Julingården

Julingården er Maihaugens kjøpmannsgård med forretningslokaler, bondestue og lager i bakgårdsbygningene.

Julingården rommer i dag Falkenbergbutikken, Skovsruds rammeforretning og I Rønning Manufaktur.

Mange håndverkere holdt til i bygårder som denne. I sidebygningene langs tverrgata fra Storgata har en fotograf sitt atelier. Mot bakgården ligger bokbinderens verksted.

Navnet på gården kommer av husets eier i siste del av 1800-tallet, landmåler Julin. Den gang var gården bolig, og landmåleren med familie bodde i første etasje. Andre etasje leide han ut til en ung tannlege som slo seg ned i byen i 1885. Det var Anders Sandvig, Maihaugens grunnlegger, som nettopp i denne bygningen begynte sin karriere som samler.

Det er bare hovedbygningen som kommer fra Julingården. Bakgårdsbygningene kommer fra to andre bygårder. Til sammen danner de et bakgårdsmiljø, slik det var vanlig på Lillehammer. På museet ble bygningen tilpasset et gatehjørne, ved at det ble satt på et tilbygg med brutt hjørne, slik det var påbud om i byen. Brannvesenet skulle være sikret å komme fram med lange stiger.