Hage er bygget i empirestil. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen

Interiøret i Hage er for det meste fra 1880- og 1890-tallet, men har også innslag fra perioden frem til første verdenskrig. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen

Hage har installert elektrisk lys. Innredningen har innslag av sterke farger og tunge tekstiler. Foto: Maihaugen

Folk på besøk i Hage under Julemarkedet på Maihaugen.. Foto: Camilla Damgård/Maihaugen.

Hage

Garden Hage lå opprinnelig et par kilometer sør for Lillehammer og ble brukt som landsted for byens borgerskap.

Våningshuset i empirestil ble bygd av en sakfører i 1830-årene. Det halvvalmete taket, de store vinduene, brystpanelet, listverket og fargene er typisk for empire.

I første etasje i våningshuset er det ei stor stue og ei dagligstue. Spisestue og kjøkken ligger mot baksida. Interiøret er for det meste fra 1880- og 1890-tallet, men har innslag fra perioden fram til 1920. Blant annet er det installert elektrisk lys. De sterke fargene og mengden av tunge tekstiler er typiske for tida.

På kjøkkenet er det en liten vedfyrt bakerovn med ilegg fra peisen. Slike bakerovner var vanlige på gardene rundt Lillehammer. Der ble det bakt brød til eget bruk. 

I tillegg til våningshuset var det stabbur, kornlager og uthus med fjøs og stall på garden. Om vinteren holdt kjøpmannsfamilien til i en bygård på Lillehammer hvor de drev handelsvirksomhet.

Kjøpmann A. G. Olstad på Lillehammer eide garden og brukte våningshuset som sommerhus fra midt på 1870-tallet fram til 1900.