Knuvelbuene Foto Camilla Damgård
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Tradisjonsfiske

21. mai–13. oktober

Hele dagen

Fotoutstilling ved Breisjøen om hvor viktig fisket i Gudbrandsdalen har vært for bosetning, livberging og næring.

Der Gudbrandsdalslågen møter Mjøsa har det vært et omfattende fiske etter lågåsild (lagesild) og mjøsørret. Fisket forgikk med ulike redskaper utviklet og tilpasset naturforholdene. I fjellvannene i Gudbrandsdalen dominerte ørret. Fisket hadde stor verdi for folk i bygdene, og det var vanlig å fiske under oppholdet på setra.

Fiskevollen, ved Breisjøen nedenfor seteranlegget på Maihaugen, forteller historier om bygninger, redskaper, båter og teknikker som ble utviklet og brukt under fisket. Her finner vi blant annet Fiskerkapellet fra 1459 som ble bygget i forbindelse med lågåsildfisket. Bygningen er den eldste bevarte laftede kirkebygningen i landet.

I knuvelbuene fra første halvdel av 1800-tallet er det utstilling om fiske etter lågåsild og hunderørret – den storvokste ørretstammen som lever i Mjøsa og gyter i Gudbrandsdalslågen.

Utstilling på Fiskevollen på Maihaugen, Lillehammer

Utstilling på Fiskevollen på Maihaugen. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

                                                                                                                       

Se alle utstillinger.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"