Norske frimerker – friluftsliv i miniatyr

Tidligere utstilling

1. juni 2015 – 31. mai 2016

Frimerkeutstilling i forbindelse med Friluftslivets år.

Frimerkemotivene viser ulike muligheter for aktiviteter i friluftslivet, samt mange flotte motiver fra Norges rike flora og dyreliv. Også de frivillige organisasjonene som tilrettelegger for sikker og allmennyttig bruk av naturen, er viet oppmerksomhet gjennom ulike frimerkemotiv. 

Utstillingen viser det varierte og spennende landskapet til Norge gjennom frimerker som er geografisk plassert på et norgeskart. Også gjenstander som er knyttet til ulike motiver er vist frem. 
Til sammen består utstillingen av godt over hundre frimerker. Det er en blanding av nye og gamle frimerker, der alle tiårene fra 1930 er representert.

Utstillingen er laget av Postmuseet og vises i 2. etasje i besøkssenteret inne på Maihaugen.

Les om våre andre utstillinger her