MAT: Mer enn et måltid

Tidligere utstilling

2. oktober 2022–9. april 2023

En utstilling om vårt forhold til mat før og i dag. Passer for både voksne og barn.

Mat er ikke bare næring. Mat er identitet, arv, politikk, økonomi og holdninger. Mat er fortid, nåtid og fremtid. Mat er glede og minnet om morsk kjøttkaker.

Mat er problematisk, hvilken mat er bra for kroppen og vår verden? Mat er grunnleggende for å overleve og det kan være sentralt i en regions økonomi.

Mat er klima og miljø. Forbruk, transport og resirkulering av mat har endret seg drastisk over tid, det påvirker vår levemåte og vår kultur.

Historisk og nå

Utstillingen fokuserer på fire hovedtema: å dyrke, transport og oppbevaring, å spise og gjenbruk og resirkulering av mat. Hvert tema er behandlet med et historisk perspektiv og et samtidsperspektiv. Kanskje kan dette bidra til av vi kan tenke og handle på nye og mer bærekraftige måter?

Den historiske dimensjonen bidrar til å sette vårt nåværende forbruk og produksjon i perspektiv. Utstillingen viser hvordan nordiske kunstnere tematiserer mat og hvordan nordiske bedrifter i dag jobber innovativt for å finne nye måter å dyrke mat og resirkulere matavfall på. Å bidra til at vi kan nå FNs bærekraftsmål er premiss for utstillingen.

Lokal mat og kunst

Utstillingen er laget av Maihaugen i samarbeid med museene Den Gamle By i Aarhus og Regionmuseet Kristianstad.

På Maihaugen vises også flere gjenstander og fotografier fra museets samling, som viser våre lokale og norske mattradisjoner. Du får også se en rekke flotte kunstverk med motiver av mat og matproduksjon fra Lillehammer Kunstmuseums samling.

 

Utstillingen er finansiert av Nordisk Kulturfond og Nordisk Ministerråd.