la kua leve Foto Tone Iren Eggen Tømte

Dølaku. Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

La kua leve!

Fra
14. juni

Til
28. januar

Hele dagen

En utstilling om truede husdyrraser.

Visste du at mange av de historiske norske husdyrrasene var utrydningstruet?

I utstillingen La kua leve! blir du bedre kjent med de historiske husdyrrasene vi har på Maihaugen, som dølafe, dølahest, gammelnorsk spælsau og norsk melkegeit, og hvorfor de har vært viktig å bevare.

Kanskje ser du dem ute på beite i løpet av sommeren?

For hele familien

Gjennom engasjerende aktiviteter og innhold kan hele familien lære mer om dyrehold, mangfold, mat og bærekraft i en helt ny utstilling.

Klarer dere å legge på seletøyet på arbeidshesten, eller finne riktig navn på kyrne? Og hvorfor var det at bukkene Bruse skulle til seters?

 

Gammelnorsk spælsau. Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Norsk melkegeit. Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Dølahesten Rosa på Maihaugen. Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Forholdet mellom husdyr og mennesker

Husdyr er dyr som vi mennesker kan gjøre nytte av. For eksempel kan vi bruke dem til produksjon av melk, kjøtt og ull, avl eller trekkraft.

For 100 år siden hadde man gjerne få av hvert dyr på gården, og kontakten mellom mennesker og dyr var tett. Budeia kjente kyrenes lynne og væremåte, og hesten var en høyst respektert «medarbeider» i gårdsdriften.

Foto: Jørgen Dobloug / Maihaugen

Foto: Jørgen Dobloug / Maihaugen

Utrydningstruet

Rundt 1990 var 17 av 24 norske husdyrraser enten kritisk truet eller status var ukjent. Et bevaringsarbeid har pågått de siste 30 årene for å ta vare på genmaterialet og sikre mangfoldet blant norske husdyr.

Maihaugen har vært en sentral aktør i arbeidet, og sitter med førstehåndskunnskap på området gjennom våre museumsbønder.