Et transilvansk puslespill_Fig 72

Et transilvansk puslespill

Tidligere utstilling

24. august 2022–9. april 2023

En mini-utstilling om hvordan middelalderens boksamlinger i Romania restaureres ved hjelp av fragmenter av boksider.

På grunn av massive ødeleggelser i moderne tid er lite av middelaldernes boksamlinger i Transilvania i Romania tilgjengelige for vår tid.

Dette har prosjektet Fragmed - a Transylvanian Puzzle gjort noe med, gjennom å finne igjen bruddstykker av boksider og restaurere, digitalisere, katalogisere og rekonstruere noen av de historiske boksamlingene fra regionen.

Fragmenter funnet igjen

I middelalderen var pergament, som er renset og tørket skinn, det vanlige materialet for viktigere håndskrift. Enkelte av middelalderens pergamenter ble senere gjenbrukt til innbinding av bøker og manuskripter på 1500- og 1600-tallet. Ved å lete i og å analysere bokomslagene til disse nyere bøkene og manuskriptene, kan biter av de eldste bøkene finnes igjen. Disse fragmentene er utgangspunktet for utstillingen.

Utstillingen består av plakater og en film som viser hvordan man har funnet igjen fragmenter av pergamenter i bokomslag. Gjennom dette arbeidet i regi av prosjektet "Fragmed - a Transylvanian Puzzle", er det lagt til nye puslebiter til bokhistorien, håndverkshistorien og religions- og kunnskapshistorien.

Fragmentene er digitalt tilgjengelige på nettsiden Fragmentarium, Universitetet i Freibourg, Sveits.

Nærbilde av historisk bok der deler av omslaget er gjenbruk av gamle boksider.
Bokside i flere deler som er satt sammen.

Pergament

Utstillingen viser også et hvordan et skinn spennes opp for å bli til et pergament, og slik et underlag for håndskrift. Pergamentet er produsert av garver Sofie Kleppe, som er stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt på Maihaugen

I utstillingen Impulser kan du se et eksempel på hvordan håndskrift på pergament kan se ut. Her er det utstilt et «skinnbrev» fra 1330 som har tilhørt gården Jørstad.

 


Fragmed - a Transylvanian Puzzle

For å kunne gi de rumenske manuskriptfragmentene internasjonal synlighet, har Senter for manuskriptstudier ved Universitetet i Cluj og Akademibiblioteket i Cluj samarbeidet med norske og sveitsiske partnere i prosjektet "Fragmed - a Transylvanian Puzzle". Prosjektet er støttet av det rumenske kulturdepartementet og finansiert av EØS-midler fra Norge, Island og Liechtenstein under programmet Ro-Culture. Kulturrådet er norsk programoperatør for Ro-Culture. Bjerkaker LearningLab er norsk partner, og Maihaugen har organisert utstillingen.