Krus til gravøl med hodeskalle.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

En utstilling om livets slutt.

Tidligere utstilling

Tidspunkt
18. mars – 4. nov 2018

Å dø. Død. Døden.
Tre virkelige ord.
Når de blir virkelighet,
blir alt uvirkelig.

Det er ikke mange tabuer igjen i vår kultur, men døden er ett.

Årets utstilling på Maihaugen nærmer seg døden gjennom mange av museets gjenstander knyttet til død og begravelse. Utstillingen gir historisk kunnskap om tradisjoner. Den gir rom for ettertanke og refleksjon. Nye spørsmål dukker kanskje opp. Døden angår oss alle.

Gammeldags likvogn foran mange døde grantrær.

Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Sentralt i utstillingen er grana. En skog av visne juletrær. Av jord har det kommet, til jord skal det bli – juletreet også. Det er en begynnelse og en slutt, og alt henger sammen. Liv og død.

Vi håper vår tilnærming til døden i utstillingen, i publikasjonen «Døden» og gjennom en rekke dødskaféer vil gjøre det lettere og mer naturlig å snakke om død og begravelse – også ens egen.

Installasjonen med juletrærne er laget av kunstnergruppen Lambretta.  Gruppen ble etablert i 1982 og består av Edgar Ballo, Axel Ekwall, Erik Annar Evensen og Ole Henrik Hagen.

 

Historiske malerier og fotografier av døde mennesker på veggen med tittelen " De dødes portrett".

Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Se alle våre utstillinger.

Se dagsprogram i Hva skjer-kalenderen.