Hett  glass, Ellen topp
Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

30 år i håndverkets tjeneste

Tidligere utstilling

3. sept – 17. nov 2017

Norsk håndverksinstitutt fyller 30 år og inviterer til jubileumsutstilling.

I 1987 startet Håndverksregisteret opp sin virksomhet på Maihaugen. Den gang som nå er hovedoppgaven å dokumentere og videreføre håndverkskunnskap som er i ferd med å forsvinne.

Den handlingsbårne kunnskapen er en rød tråd i vårt arbeid, enten det er et dokumentasjon- og opplæringsprosjekt, eller kunnskapsutvikling på et høyere utøvende nivå. Siden 2009 har Håndverksinstituttet vært akkreditert som rådgivende organisasjon for UNESCO med ekspertise på tradisjonell håndverkskunnskap.

I høst kan du se Norsk Håndverksinstitutt sin jubileumsutstilling på Maihaugen.