logo
Plakat fra Postmuseet Maihaugen, Lillehammer
Foto: Maihaugen
Maihaugen / Utstillinger / Post underveis

Post underveis

Utstilling

Tidspunkt
I sommersesongen

Utstilling om Postens historie i Postgården. 

Utstillingen "Post underveis" tar for seg Postens historie gjennom nesten 370 år, fra den tiden brev ble sendt med egne kurerer og til i dag da mye informasjon kun sendes elektronisk per e-post eller sms.

I første etasje er det innredet postkontorer fra forskjellige perioder, helt fram til "Post i butikk"-konseptet.

Postverket var en aktiv filmprodusent. Noen av filmene som ble laget vises i filmrommet i første etasje.

I andre etasje kan du vandre gjennom tablåer fra postens historie. Møt Hannibal Sehested som på kong Christian IVs vegne organiserte postvesenet i Norge i 1647. Møt en postfører med postførerverge, et våpen som både var skyte- og stikkvåpen. Møt landpostbudet på hjemmebesøk og se hvilke transportmidler posten har brukt gjennom tidene. Gå inn i vår tid og se mangfoldet av kommunikasjonsmidler vi kan benytte oss av. Hva er Postens rolle i dag?

I andre etasje har vi også en liten kunstutstilling, Postens historie sett med kunstnerøyne.

Se flere utstillinger.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"