Fotoatelier_Audbjørn Rønning
Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Håndverksmiljøer

Hele året

Hele dagen

Titt inn i autentiske verksteder i Byen i friluftsmuseet.

 I flere av husene i Byen er det utstillinger av ulike håndverksmiljøer.

Fotoatelier

I fotoatelieret kommer du inn i verkstedet til en fotograf i ca. 1900. Å fotografere var en tidkrevende prosess. I atelieret ser du hvilket utstyr fotografene brukte.

Bokbinderi

I bokbinderiet finnes utstyr og redskaper for tradisjonell håndbokbinding fra første halvdel av 1900-tallet.

I verkstedet kan du se hvordan en bok ble laget fra arkene kom fra trykkeriet til boka var ferdig med rygg og permer.

Fra bokbinderiet. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

 

 

Flere verksteder på Maihaugen (åpne i sommersesongen):

Gaukstadsmia med skomakerverksted

Smeden var en håndverker som fylte mange oppgaver i byen, fra produksjon av låser og beslag til å sko hester.

Sigvart Gaukstad (1868–1937) fikk håndverksborgerbrev som smed, hovslager, salmaker og hjulmaker i 1892. Denne smia og verksted bygget han i Tomtegata 5 på Lillehammer.

Sønnen Sverre Gaukstad (1900–1980) overtok smia i 1937 og drev den til 1970. Hans eldre bror, Kristian født i 1895, ble skomaker og hadde skomakerverksted i den nordre delen av verkstedbygningen.

Gaukstadsmia med skostall for hest.

Foto: Rannveig Røstad

Skredder

Tidligere var skredderfaget et av de mest vanlige håndverkene. I dag regnes skreddersøm for eksklusivt. I skredderverkstedet på Maihaugen ser du utstyr og verktøy hos en skredder i tiden etter 1945.

Skredder verksted med historisk utstyr som symaskin, strykejern, sakser og liknende.

Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Blikkenslagerverksted

I blikkenslagerverkstedet er det hovedsakelig innredning og utstyr fra tiden rundt 1900, men også noe senere.

Blikkenslagere produserte blant annet lykter, bøtter og spann, siler og trakter, øser, kjeler og kasseroller. De største verkstedene kunne tilby over 100 forskjellige varer.

Frisør

Hos frisøren ser du utstyr og interiør i en frisør- og barbersalong fra cirka 1930-tallet.

Hattemaker-verksted med sakser, former i tre, annet utstyr og filthatter. I friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer.

Hattemakerens verksted. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Historisk malerverksted med malingsflekkete arbeidsbenk med mange skuffer, malingsspann og annet utstyr.

Original arbeidsbenk og utstyr i malerverkstedet. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Hattemaker

I verkstedet til hattemakeren får du et innblikk i hvordan man lagde filthatter i tiden før 1910. 

Malerverksted

I malerverkstedet kan du se utstyr og verktøy malere på Lillehammer brukte i tiden fra 1880 til 1930. De malte i hovedsak hus, men også møbler, plakater og dekor.

Ved siden av alt det en maler trengte i sitt arbeid, kan du også se ulike teknikker som ådring, marmorering og sjablongmaling i dette verkstedet.

Se alle utstillingene våre.

Se oversikt over dagsprogram i kalenderen