Stativer med tekst og foto utendørs på Maihaugen.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Bygda som et samlet hele

Utendørs fotoutstilling på Telthusmoen om hvordan friluftsmuseet ble til.

Hver dag

Tidspunkt
Hele dagen

Friluftsmuseet på Maihaugen åpnet sommeren 1904. Rundt et kunstig anlagt tjern lå elleve store og små bygninger fra Gudbrandsdalen. Maihaugen var som en historisk billedbok med scener fra både bønder og embedsmenns liv i dalen.

Museet kan vi takke tannlegen Anders Sandvig for. På sine mange jobbreiser i Gudbrandsdalen ble han opptatt av å ta vare på den tradisjonelle bondekulturen.

Sort-hvitt foto av Anders Sandvig med flosshatt og hund i bånd.

Anders Sandvig på tur ved nordre tjern, Myttingstua, Årestua og Fiskerkapellet i 1904.
Foto: Fotograf Skarpmoen

Først begynte han å samle gjenstander og enkeltbygninger fra Gudbrandsdalen. Deretter ville han vise hele gardsanlegg, og etter hvert også kirke, skole, forsamlingshus, håndverkerhus, fiskebuer og setre.

Sandvig ville vise bygda som et samlet hele.

Se også våre andre utstillinger.

Se oversikt over dagsprogram i kalenderen