Hovedbilde
Foto: Janeke Meyer Utne/Maihaugen

Samtidsnett

Samtidsnett er et nasjonalt museumsnettverk for innsamling og dokumentasjon av samtid og nær fortid. Nettverket organiserer årlige seminarer, koordinerer samtidsprosjekter og arbeider for framtidsrettede løsninger for innsamling, forskning, formidling og forvaltning. Nettverket støtter opp under museenes fornyelse, samarbeid og kompetanseutvikling.

Seminar 6.-7. november 2024

Ut av forvaltningsfellen
– hvordan skape rom for nye tider og fortellinger?

Det nasjonale museumsnettverket Samtidsnett inviterer til seminar om samlingsutvikling og samtidsdokumentasjon på Maihaugen i Lillehammer. Seminaret er et samarbeid mellom Anno museum, Museene i Akershus, Aust-Agder museum og arkiv og Stiftelsen Lillehammer museum.

Vi inviterer ansatte og ledere ved museene, representanter fra forskningsverden og Kulturdirektoratet til å delta med synspunkter. Send abstract til samtid@maihaugen.no senest 1. september.

Program og praktisk informasjon sendes ut i september, men sett av datoene!

Les mer om seminaret.

Kontaktinformasjon: samtid@maihaugen.no