Bilde av brev
Foto: Ukjent/ Maihaugen

Opplandsarkivet

Opplandsarkivet avd. Maihaugen er bevaringsinstitusjon som bevarer og formidler historiske privatarkiv fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Privatarkiver er en betegnelse for arkiver som er skapt i privat sektor slik som bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, personarkiver og legatsarkiver, samt arkiv fra institusjoner.

Åpent / Opening hours:

Arkivet er åpent for publikum, men kun etter avtale. Ta kontakt på epost eller telefon.

Open by appointment only. Please contact us by email or phone.

Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Maihaugveien 1
2609 Lillehammer

Telefon / Phone: (+47) 95462026
E-post / E-mail: oppark@maihaugen.no

Du finner oss i sceneinngangen i hovedbygningen på Maihaugen. Arkivet er avmerket på kartet.

 

Hva med ditt arkiv?

Opplandsarkivet avd. Maihaugen ble etablert i 1981 og har idag rundt 1700 ulike arkiver. Har du arkiver i din varetekt, ta gjerne kontakt for å høre om det kan være aktuelt å bevare arkivet ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Forskning i arkivene

De fleste arkivene er tilgjengelig for forskning. Noen få er med klausul, dvs de har begrenset innsyn. Begrensing i innsyn følger norsk lovverk og de avtaler med arkivskaper som inngås ved avlevering av arkivet. Et arkiv kan ha begrenset innsyn pga personvernet eller av bedriftshensyn. Opplandsarkivet avd. Maihaugen sikrer da arkivet inntil materialet er tilgjengelig for forskning.