_DSC0005
Foto: Camilla Damgård/ Maihaugen

Biblioteket

Maihaugens bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek som betjener alle avdelinger ved Lillehammer museum.

For henvendelser til biblioteket kontakt:
E-post: bibl@maihaugen.no
Telefon: 414 69 153

Samlingene omfatter mer enn 50 000 bind, samt en rekke både eldre og løpende tidsskrifter.  

Mye av litteraturen er registrert og søkbar i Oria, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med retrospektiv registrering. 

Emnemessig er samlingene konsentrert om områder som kulturhistorie, håndverkshistorie,  folkekunst, bygningshistorie, drakthis­torie, museumsvesen, etnologi og folkeminne, idrettshistorie, postvesen og filateli. Gudbrandsdalen er det geografiske kjerneområdet, men vi har også lokalhistorie og årbøker fra hele landet.

Bibliotkeket har også en stor samling trykte kildeskrifter, bl.a. folketellinger, Diplomatarium Norvegicum, Norske Riksregistranter, flere utgaver av lover og forordninger, brevbøker og herredagsdombøker,
Amtmennenes beretninger om Norges økonomiske tilstand (1829-1915) tidlige topografiske skrifter, statistikk.

Som en del av museets arbeid innen samtidsdokumentasjon tar biblioteket vare på varekataloger som gjelder hus og innbo, møbler, husholdningsapparater, klær, leker, sportsutstyr, landbruksmaskiner etc. Det finnes en del eldre kataloger og priskuranter, men hovedmengden er fra nyere tid.

Biblioteket er åpent for eksterne brukere etter avtale. Det er mulig å bruke samlingene på stedet, og mye av materialet er tilgjengelig for lån gjennom det nasjonale og internasjonale fjernlånssamarbeidet.