Skredder verksted med historisk utstyr som symaskin, strykejern, sakser og liknende.
Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Håndverksmiljøer

Titt inn i autentiske verksteder i Byen i friluftsmuseet.

Hele året

Tidspunkt
Hele dagen

I flere av husene i Byen er det utstillinger av ulike håndverksmiljøer.

Bokbinderi

I bokbinderiet finnes utstyr og redskaper for tradisjonell håndbokbinding fra første halvdel av 1900-tallet.

I verkstedet kan du se hvordan en bok ble laget fra arkene kom fra trykkeriet til boka var ferdig med rygg og permer.

Fra bokbinderiet. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

Fotoatelier

I fotoatelieret kommer du inn i verkstedet til en fotograf i ca. 1900. Å fotografere var en tidkrevende prosess. I atelieret ser du hvilket utstyr fotografene brukte.

Her er det også et hjørne med gammeldagse klær og hatter du kan prøve på og ta bilde selv i dette flotte miljøet med egen telefon eller kamera. Bruk gjerne #maihaugen hvis du deler bildene.

I fotostudioet kan du låne tidsriktige klær og ta bilde i gammel stil. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Se alle utstillingene våre.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"

 

Åpent i sommersesongen:

Skredder

Hattemaker-verksted med sakser, former i tre, annet utstyr og filthatter. I friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer.

Hattemakerens verksted. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Tidligere var skredderfaget et av de mest vanlige håndverkene. I dag regnes skreddersøm for eksklusivt. I skredderverkstedet på Maihaugen ser du utstyr og verktøy hos en skredder i tiden etter 1945.

Hattemaker

I verkstedet til hattemakeren får du et innblikk i hvordan man lagde filthatter i tiden før 1910. 

Frisør

Historisk malerverksted med malingsflekkete arbeidsbenk med mange skuffer, malingsspann og annet utstyr.

Original arbeidsbenk og utstyr i malerverkstedet. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Hos frisøren ser du utstyr og interiør i en frisør- og barbersalong fra cirka 1930-tallet.

Malerverksted

I malerverkstedet kan du se utstyr og verktøy malere på Lillehammer brukte i tiden fra 1880 til 1930. De malte i hovedsak hus, men også møbler, plakater og dekor.

Ved siden av alt det en maler trengte i sitt arbeid, kan du også se ulike teknikker som ådring, marmorering og sjablongmaling i dette verkstedet.