Foto: Maihaugen

Maihaugens historie

Det hele startet med tannlegen Anders Sandvig og hans interesse for gamle gjenstander.

Friluftsmuseet Maihaugens grunnlegger

Maihaugens grunnlegger, Anders Sandvig.

Xylografi av Hans Christian Olsen.

Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen. 

Anders Sandvig var tannlege og kom til Lillehammer i 1885. Han begynte å samle på gamle gjenstander to år senere. Han begrunnet dette med barndomsminner og følelser, i tillegg til en bekymring for at den lokale kulturarven skulle føres ut av distriktet, særlig til Nordiska Museet i Stockholm.  De første gjenstandene og husene satte han opp i hagen sin nederst i Jernbanegata.

Hans private samling ble kjøpt av Lillehammer Bys Vel og ble flyttet til Maihaugen. Den 2. juli 1904 åpnet friluftsmuseet  Maihaugen - De Sandvigske Samlinger. Sandvig jobbet som leder av museet til 1946. Målet ble å vise en samling med historiske hjem, og å ha mange forskjellige hjem, slik at museet kunne vise et helt bygdesamfunn og forskjellige samfunnsfunksjoner. 

Anders Sandvig samlet først på spesielle gjenstander, som med utseende eller en spesiell historie var interessante. Etter hvert fikk han interesse for hverdagslivets gjenstander. Særlig spesialiserte han seg på å samle redskaper og gjenstander knyttet til håndverk. Han samlet på gjenstander fra Gudbrandsdalen, men for håndverk hadde han hele Norge som innsamlingsområde. 

Etter Sandvigs tid er Maihaugen videreutviklet i Anders Sandvigs ånd. Maihaugen har i dag en stor hovedbygning med faste og temporære utstillinger. Hovedbygningen ble oppført i 1958, og er utvidet i flere omganger, spesielt til OL på Lillehammer i 1994. Friluftsmuseet har nå over 200 hus og består av tre hoveddeler: Bygda, Byen og Boligfeltet, samt seter- og hyttegrenda som er en del av Bygda.