Frivillige i arbeid på Maihaugen, Lillehammer
Foto: Jørgen Skaug

Frivillige

Jobben frivillige gjør for Maihaugen er av stor betydning. Vi har frivillige som bidrar i sommertilbudet, i gardsbruket, som torsdagsvenn eller som Maihaugassistent som vakt under forestillinger i Maihaugsalen. Flere av jobbene har ventelister.

 

Formidlingsfrivillige

Formidlingsfrivillige bidrar med sin kunnskap til våre gjester i sommersesongen. Søknadsfristen for sommeren 2024 er nå ute. 

Torsdagsvennene

For øyeblikket fullt. Vi opplyser på denne siden når det blir ledige plasser igjen.

Torsdagsvennene er Maihaugens gode hjelpere! Ordningen begynte i 1993, og deltakerne utfører viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen på frivillig basis.
Det er populært å være torsdagsvenn, og antallet har vokst jevnt og trutt de siste årene. Nesten 50 spreke pensjonister har nå sitt virke på Maihaugen hver torsdag i hele vinterhalvåret.

For å melde deg som torsdagsvenn eller få mer informasjon, kontakt:

Maihaugvertene

For tiden er det venteliste for å bli Maihaugvert.

Maihaugvertene stiller opp ved små og store kulturarrangement i Maihaugsalen. Dette startet opp i 1993 og disse frivillige utfører dugnadsarbeid for store beløp hvert år. Maihaugvertene hjelper også til under store arrangementer som Sankthans, Barnas sommerdag og -vinterdag og Maihaugens julemarked.

Som Maihaugvert er du en del av et fellesskap og får sett flotte forestillinger i Maihaugsalen.

For å melde deg som Maihaugvert eller få mer informasjon, kontakt: