Låven på Jøtrstad, Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Siv N. Skansen/Maihaugen.

Møte i historiske omgivelser

Møte i hyggelige omgivelser

Møterom i våre historiske hus:

  • Gjestestua med plass til ca. 20 personer ved langbord.
  • Kirkestuen med plass til ca. 20 personer i plenum. Grupperom og serveringsmuligheter.
  • Maihaugrestauranten til ca 80 personer i plenum.

Pris på forespørsel.
Kontaktinfo: siv.skansen@lillehammermuseum.no

Kirkestuen oppsatt som møterom. Foto: Morten Norli

Kirkestuen er et flott møterom i rolige omgivelser på Maihaugen. Foto: Morten Norli

Møte i hyggelige omgivelser i tømmerbygningen Gjestestua. Foto: Morten Norli

Møte i hyggelige omgivelser i tømmerbygningen Gjestestua. Foto: Morten Norli