Foto Postgarsjen
Foto: Tone I. Eggen Tømte/ Norges Postmuseum

Skatter på hjul

17. juni–18. august

Hele dagen

Ved Norges Postmuseum finner du Posten sin samling av historiske kjøretøy. I 2022 ble det ferdigstilt en ny postgarasje i byavdelingen på Maihaugen. Her kan publikum se flere av museets flotte kjøretøy. 

I postgarasjen kan de besøkende se ulike kjøretøy brukt i postarbeid, og hvordan de har utviklet seg. Fra en flott lastebil, 1914-modell - til nyere satsninger på miljøvennlige fremkomstmidler.

Posten har spilt en viktig rolle i utviklingen av samferdselen i Norge. Posttransporten har foregått på de fleste måter. Det har vært et nært samspill mellom nye kommunikasjonsmiddel og bedre postgang. Posten har alltid vært opptatt av at forsendelsene skal komme hurtig og trygt frem. Jakten på å spare tid, har ført til at bedriften har vært rask med å ta i bruk nye kommunikasjonsmidler.

Foto: Siren Hjertenes/Norges Postmuseum 

I Postens historiske kjøretøysamling finnes Norges eldste kjørbare lastebil, en Fiat Ter Lorry 1914-modell. I museet kan de besøkende også finne en Harley Davidson 1200 cc. fra 1932. En perrongtraktor benyttet til postkjøring på jernbaneperronger. Og en flott Volvo duett 1955-modell, en varebil Postverket hadde mange av 1950- og 60-årene.

 

Foto: Siren Hjertenes/Norges Postmuseum

I den utstilte samlingen, står også en svensk-produsert DAF 44 med kallenavnet «Tjorven». I nyere tid har Posten Norge vært opptatt av å utvikle nye miljøvennlige løsninger for fremtiden. Den nye satsingen er representert i utstillingen med et eksemplar av El-kjøretøyet Paxster. Og en elektrisk håndtralle, som skulle erstatte bilkjøring i byer og tettsteder. 

Kjøretøyene i den flotte postgarasjen, er en utstilling å oppleve for store og små kjøretøysinteresserte.