Glittertind 1910 vs 2019_Hvor mange tonn_Foto_Anders Beer Wilse og Stig Storheil
Glittertind fotografert i 1910 og i 2019. Foto: Anders Beer Wilse og Stig Storheil

Hvor mange tonn?

Hele året

Hele dagen

En utstilling om bresmeltingen i fjellet.

Utstillingen "Langsomt ble landet vårt eget" har fått en ny utstillingsdel som strekker historiske linjer helt fram til i dag.

Lyden av is som smelter er det første du hører når du går inn i utstillingen, og den samme lyden møter deg igjen når du nå går inn i den nye utstillingsdelen "Hvor mange tonn?".

Bresmeltingen i fjellet

Her handler det om nedsmeltingen av de majestetiske isbreene i Jotunheimen.

Breene har vokst og minsket mange ganger siden siste istid, men menneskeskapte klimaendringer gjør at de nå endres raskere enn noen gang. I løpet av dette århundret kan de forsvinne helt.

Ved hjelp av historiske fotografier, og nye tatt fra akkurat samme sted og vinkel i 2019, kan du se hvordan breene har minket.

Framtiden

I den nye utstillingsdelen er det også korte filmer som gir glimt inn i hvordan et varmere klima kan påvirke livet i framtiden, og hva som kan gjøres for å møte utfordringene.

En egen fotomontasje med pressebilder gir glimt inn i hendelser som har preget historien fra "Langsomt ble landet vårt eget" åpnet i 1994 og fram til i dag. Fotografiene forteller om strid, ødeleggelser og uløste problemer, men også om håp og forsoning.

Utstillingen "Hvor mange tonn?" er produsert av Norsk fjellsenter og Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Styggedalsbreen velter seg ned mellom fjellene i et historisk foto i sort hvitt.

Styggedalsbreen fotografert i 1902. Foto: Ukjent / Norsk bremuseum

Styggedalsbreen ligger tilbaketrukket opp mellom fjellene i et nytt foto i farger.

Styggedalsbreen fotografert i 2019. Foto. Kjell Nyøygard