Frivillige i arbeid på Maihaugen, Lillehammer
Foto: Jørgen Skaug

Frivillige

Har du lyst til å være en del av det yrende livet på Maihaugen om sommeren? Eller kunne du tenke deg å bli torsdagsvenn og hjelpe til med museumsarbeid?

Jobben frivillige gjør for Maihaugen er av stor betydning. Du kan bidra i sommertilbudet, som torsdagsvenn i vinterhalvåret eller være Maihaugassistent som vakt under forestillinger i Maihaugsalen.

Frivillige skaper liv i friluftsmuseet

Maihaugen yrer av liv om sommeren. Dyr og ansatte i kostymer gjør historien levende. Nå kan også frivillige få bli med i denne formidlingen, ved å gjøre praktisk arbeid i friluftsmuseet.

Det kan dreie seg om mange forskjellige oppgaver, for eksempel slåttearbeid i tilknytning til Øygarden. For å få hesjet trengs det både karer som kan slå med ljå og kvinnfolk til å rake. Alt av håndverk er alltid interessant. Har du kunnskap og praktisk erfaring med en arbeidsoppgave som passer i våre ulike miljø på Maihaugen, er det bare å ta kontakt. Maihaugen har ikke kapasitet til å  gi opplæring. 

Som frivillig i friluftsmuseet blir du med når du har lyst og anledning. Du må minimum melde deg for 14 dager. Arbeidet er ulønnet, men du er en del av gjengen vår. For sesongen 2020 kan vi dessverre ikke ta imot frivillige som trenger nye kostymer, da vår kapasitet for tiden er sprengt.

For å melde deg som frivillig, eller for mer informasjon, kontakt:

Torsdagsvennene

Torsdagsvennene er Maihaugens gode hjelpere! Ordningen begynte i 1993, og deltakerne utfører viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen på frivillig basis.
Det er populært å være torsdagsvenn, og antallet har vokst jevnt og trutt de siste årene. Nesten 50 spreke pensjonister har nå sitt virke på Maihaugen hver torsdag i hele vinterhalvåret.
Arbeidsoppgavene er:

  • Fotoregistrering og identifisering av foto
  • Bibliotekarbeid
  • Søm av tekstiler til bruk på Maihaugen
  • Avskriving av lydbånd
  • Transkribering av kilder i gotisk håndskreven skrift
  • Registrering av kirkebøker
  • Ordning av arkiver
  • Snekkerarbeid tilknyttet formidlingsoppgaver
  • Ordning av tekstilmagasinet
  • Andre naturlige oppgaver som dukker opp.

For å melde deg som torsdagsvenn eller få mer informasjon, kontakt:

Maihaugassistentene

Maihaugassistentene stiller opp ved små og store kulturarrangement i Maihaugsalen. Dette startet opp i 1993 og disse frivillige utfører dugnadsarbeid for store beløp hvert år. Maihaugassistentene hjelper også til under store arrangementer som Sankthans, Barnas sommerdag og -vinterdag og Julemarkedet.

Som Maihaugassistent får du ikke lønn i penger, men du er del av et fellesskap og får sett flotte forestillinger i Maihaugsalen.

For å melde deg som Maihaugassistent eller få mer informasjon, kontakt: