Foto: Astri Ekre

Hager

Bygda på Maihaugen er preget av garder med enkle hager relaterte til gardsdriften. Unntaket er Prestegardshagen nedenfor Prestegarden, med både urter og roser.

Den er en rekonstruksjon av lignende anlegg fra embedsgarder i Gudbrandsdalen sist på 1700-tallet. Forbildet er terrassehagen fra fogdgarden Nordre Lunde i Fåberg, hvor det alt i 1770 var en urtehage. I Boligfeltet danner hagene rammen rundt husene fra ulike tiår på 1900-tallet. Tidlig på århundret var frukt og grønnsaker fra villahagen en viktig del av husholdningen. Senere er hagene først og fremst blitt et sted for rekreasjon, hvor man nyter sola, griller eller steller blomsterbedene. Maihaugen har også tatt vare på originale planter fra hagene ved husene som er flyttet til museet. Dette gjelder for Jørstad og for hagene ved 1920-, 1930- og 1950-tallshusene. I Boligfeltet er hagene laget delvis med forbilder i de originale hagene, delvis som tidstypiske hager. På museet er det nødvendig å legge vekt på å ha lettstelte hager, siden ingen bor i husene og kan stelle hagen slik en beboer vil gjøre.