Hønene koser seg ute i det fri på Maihaugen om sommeren. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen

Hane på Maihaugen. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen

Høns

Høns er en relativ ung art blant husdyrene i Norge. Jærhøna er den eneste norske hønserasen fra tiden før 1850. Den er liten av vekst, aktiv og flink til å finne mat. Den er flink til å fly og trives dårlig i bur. Jærhøna ruger sjelden.

Hønseholdet på Maihaugen omfatter også Plymouth Rock, brune og hvite italienere og Red Rhode Island. Til sammen representerer de hønsetyper som var vanlige i bygdene i Gudbrandsdalen rundt 1900.
Høna har godt syn – også når det gjelder farger. Det er en nyttig egenskap når kyllingene skal lære hva de kan spise.

Hanen galer for å lokke til seg hønene. Han forteller dem hvor de kan finne god mat. Høna forteller hanen når hun skal verpe. Hun legger ett egg om dagen. Når hun har samlet mange nok, legger hun seg på dem for å ruge ut kyllinger. Det tar 21 døgn.