Hester

Foto: Siv Kjersti Nårstad Skansen / Maihaugen.

På Maihaugen har vi tung dølahest – den største norske hesterasen. Dølahesten kan han ulike farger, men brun eller svart er vanligst. Den har stabilt gemytt, er rolig og sosial. Den er en god arbeidshest som er velegnet for arbeid i landbruket – både på jordet og i skogen.

Hesten var ”traktoren” i det førindustrielle landbruket. Det er naturlig at de første traktorene ble kalt jernhest. Hesten var viktig arbeidskraft i både jord- og skogbruk, i tillegg til transport. En frisk hest kan arbeide i mer enn 20 år.