Hest med kjerre og gardskarer

Hesten Bron i arbeid på Maihaugen, Lillehammer. Foto: Maihaugen.

Bron

Hesten Bron er arbeidshesten på Maihaugen. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen

Bron og Øivar på Maihaugen, Lillehammer. Foto: Audbjørn Rønning

Bron og Øivar på Maihaugen. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

På Maihaugen har vi tung dølahest – den største norske hesterasen. Dølahesten kan han ulike farger, men brun eller svart er vanligst. Den har stabilt gemytt, er rolig og sosial. Den er en god arbeidshest som er velegnet for arbeid i landbruket – både på jordet og i skogen.

Hesten var ”traktoren” i det førindustrielle landbruket. Det er naturlig at de første traktorene ble kalt jernhest. Hesten var viktig arbeidskraft i både jord- og skogbruk, i tillegg til transport. En frisk hest kan arbeide i mer enn 20 år.