Geit på Maihaugen. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen

Geitebukk på Maihaugen. Foto: Jørgen Skaug

Foto: Rannveig Urdahl/Maihaugen

Geit

Geitene på Maihaugen er av den opprinnelige geitestammen som fortsatt dominerer i Norge. Fargevariasjonen hos geiter er minkende, og de fleste er hvite. De blå og brokete geitene er et sjeldent syn.

Vinterfôret for geiter har tradisjonelt vært magert. På beite om sommeren er geita en effektiv landskapspleier. Den spiser kratt, lyng, einer og planter som andre beitedyr slett ikke bryr seg om. For å få tak i det fôret den har lyst på, kan den både hoppe og klatre. Geita er ikke glad i rått og kaldt vær. Da står den gjerne helt stille uten å spise.

Geitemelka har primært blitt brukt til ost, men også til å drikke. Man får også kjøtt fra geitene, og ragg og skinn er nyttig til klær.