I friluftsmuseet på Lillehammer får du ekte seteridyll med dyr på beite. Foto: Jørgen Skaug

Dyr

Dyrene på Maihaugen er viktig for å bevare kulturlandskapet. Vekstene og husdyrene er i stor grad de samme som på 1890-tallet. 

Gamle husdyrraser kan være bærere av egenskaper som blir verdifulle i framtiden. Produksjonsmessige endringer i landbruket kan kreve spesielle egenskaper hos husdyr. Gamle landbruksbygninger og landbruksredskaper blir også mer interessante når de kommer til liv ved hjelp av de tradisjonelle landrasene og vekstene. Dyra er avgjørende for å vedlikeholde kulturlandskapet på museet og hindre gjengroing.

Husdyr har i flere tusen år vært viktige i Norge for å gi menneskene mat, klær og arbeidskraft.