Telefonautomaten Foto_Camilla_Damgaard_

Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Telefonkiosken

Den velkjente røde telefonkiosken et av de fremste eksemplene på funksjonalistisk formgiving. Den er resultatet av en arkitektkonkurranse som ble arrangert av Oslo Telefonanlegg i 1932. Vinneren ble Riks tegnet av arkitekt Georg Fredrik Fasting i Bergen.

Juryen skrev om vinneren: «Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk sett vel gjennomarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men den foreslåtte ophengning kan også godkjennes. Døren må slå utad.»

  • Telefonkiosken er et av våre fremste eksempler på funksjonalistisk formgiving.
  •  På det meste skal det ha vært utplassert mer enn 6 000 av dem rundt i landet. 
  • Produksjonen ble avsluttet i 1995, og i 1997 erklærte Riksantikvaren, Telemuseet og Telenor telefonkiosken som verneverdig.
  • Det ble bestemt at 100 kiosker skulle bevares.