Framtidshuset på Maihaugen er bygget i moderne stil. Foto: Camilla Damgård/Maihaugen.

2000-huset på Maihaugen, Lillehammer. Foto: Maihaugen

Fjernkontrollene gjorde sitt inntog. Foto: Gaute Jacobsen / Maihaugen.

Storskjerm var ikke vanlig i husene enda. Foto: Gaute Jacobsen / Maihaugen.

Digital skjerm. Foto: Gaute Jacobsen / Maihaugen.

2001 – Fremtidshuset

I 2001 bygget Telenor et hus på Fornebu. Det var ment å være framtidsrettet, og skulle brukes som et laboratorium for underholdningsteknologi, kommunikasjonsteknologi og lignende i hjemmet.

 Alle rom ligger på samme plan. Tvers gjennom hele huset går en gangsone. Mot nord ligger tekniske funksjoner som bad, vaskerom, kjøkkenbenk og et eget rom til multimediautstyr og datamaskiner. Mot sør ligger oppholdsrommene. Her er det større takhøyde, og store vinduer slipper mye dagslys inn. De innvendige veggene er ikke bærende. Det er dermed lett å forandre rominndelingen etter som behovene endres.

Framtidshusets moderne formspråk står i kontrast til de nostalgiske eneboligene som preget ferdighuskatalogene sist på 1990-tallet. De horisontale linjene, den enkle formen og bruken av oljet treverk er karakteristisk for boliger tegnet av norske arkitekter omkring årtusenskiftet. Huset er tegnet av Div. A Arkitekter A/S i Oslo.

  • Framtidshuset var et samarbeidsprosjekt mellom Telenor og Husbanken.
  • Bygningen var et laboratorium for utvikling av teknologi i hjemmet. Der var det mulig å samle forskere med forskjellig bakgrunn under ett tak og komme fram til konkrete løsninger på dagligdagse problemer.
  • Målet med forskningen var å forenkle hverdagen slik at folk kunne bruke mer tid på ting de ønsket å prioritere.