Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Foto: Marte Kjernsholen / Maihaugen

Foto: Marte Kjernsholen / Maihaugen

Foto: Marte Kjernsholen / Maihaugen

Foto: Marte Kjernsholen / Maihaugen

1915-huset

1915-huset i Boligfeltet rommer flotte møbler og håndverk, i tillegg til Lillehammermaleren Alf Lundebys atelier.

Den staslige Lillehammervillaen kneiser i bakken ovenfor Byen i friluftsmuseet. Her i Boligfeltet viser Maihaugen en enebolig fra hvert tiår på 1900-tallet.

Huset ble bygget i 1915 av Hans J. Aas og representerer perioden 1910 – 1920.

Aas var ansatt i den anerkjente forretningen Th. Lunde som handelsfullmektig i 50 år, og denne sterke tilknytningen preger innredningen i Aasvillaen. 

Th. Lunde førte et bredt sortiment tekstiler og innbo, og er kjent for sine kvalitetsmøbler som preger dette hjemmet. Her forteller museet også om håndverket på Lillehammer tidlig i mellomkrigsårene. 

Lundemøblene var designet av anerkjente kunstnere og arkitekter som blant annet var inspirert av samlingene på Maihaugen. Produksjonen skjedde i samarbeid med lokale håndverkere.

Samarbeidet omkring Lundemøblene var sterkt inspirert av Arts & Crafts-bevegelsen i England sist på 1800-tallet. Dette var en reaksjon mot industriens masseproduksjon av varer med dårlig kvalitet og bevegelsen ønsket å fremme håndverkskvalitet. 

I andre etasje i villaen er atelieret til Lillehammermaleren Alf Lundeby (1870–1961). Atelieret er komplett slik det stod i huset til Lundeby i Nordsetervegen da han døde i 1961.

 

  • Huset ble bygget i 1915.
  • Det sto opprinnelig rett sør for Lillehammer videregående skole i Anders Sandvigs gate i Lillehammer.