Utstilling Fiskevollen, Maihaugen, Lillehammer Foto: Audbjørn Rønningen.
Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

Fiskevollen - knuvelbuene ved Breisjøen

Fiskevollen er en spennende og lærerik utstilling om fiske i Gudbrandsdalen, og den store betydningen dette har hatt for bosetning, livberging og næring

Fra
1. juni

Til
15. oktober

Tidspunkt
I sommersesongen

Der Gudbrandsdalslågen møter Mjøsa har det vært et omfattende fiske etter lågåsild (lagesild) og mjøsørret. Fisket forgikk med ulike redskaper utviklet og tilpasset naturforholdene. I fjellvannene i Gudbrandsdalen dominerte ørret. Fisket hadde stor verdi for folk i bygdene, og det var vanlig å fiske under oppholdet på setra.

Fiskevollen, ved Breisjøen nedenfor seteranlegget på Maihaugen, forteller historier om bygninger, redskaper, båter og teknikker som ble utviklet og brukt under fisket. Her finner vi blant annet Fiskerkapellet fra 1459 som ble bygget i forbindelse med lågåsildfisket. Bygningen er den eldste bevarte laftede kirkebygningen i landet.
I knuvelbuene fra første halvdel av 1800-tallet er det utstilling om fiske etter lågåsild og hunderørret – den storvokste ørretstammen som lever i Mjøsa og gyter i Gudbrandsdalslågen.

Les om våre andre utstillinger her.

Knuvelbuene på Maihaugen, Lillehammer

Knuvelbuene på Maihaugen. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen. 

Utstilling på Fiskevollen på Maihaugen, Lillehammer

Utstilling på Fiskevollen på Maihaugen. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

                                                                                                                       

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"