Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Venneforeningen

Medlemskap i venneforeningen

Maihaugens venner er en av landets største venneforeninger. Mer enn 5000 personer er medlemmer enten gjennom enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap.

Hva skjer? Arrangementer

Hvert år er det forskjellige aktiviteter som arrangeres av Venneforeningen.

Om venneforeningen

De Sandvigske Samlingers Venner (DSSV) er den største museums-venneforening i landet.

Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 2. april 1987, og ble sist endret på årsmøtet 13. mars 2019.

Maihaugbladet

Som medlem i De Sandvigske Samlingers Venner får du Maihaugbladet tilsendt i posten tre ganger i året.

Kontakt oss

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer.