Foto: Camilla Damgård/ Maihaugen

Gjenstandssamlingen

Maihaugen samler gjenstander for å dokumentere og formidle kunnskap om hvordan kultur og samfunn har utviklet seg i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet og fram til i dag.

Samlingen inneholder blant annet gjenstander knyttet til håndverk og håndverkstradisjoner og gjenstander fra hus og hjem i by- og bygdemiljøer. I tillegg har Maihaugen en stor tekstilsamling med klær og hustekstiler tilbake til 1600-tallet og en omfattende samling folkekunst fra Gudbrandsdalen. Folkekunsten er bruksgjenstander med rik dekor, som er typiske for distriktet. Museet har også en flott samling med våpen fra 1500-tallet og fram til vår tid.

Informasjon om Maihaugens gjenstander finnes på Digitalt Museum.

Håndverk

Maihaugen har en stor samling med håndverksmiljøer. Gjennom mange år har det vært en systematisk innsamling av verksteder med inventar og verktøy. Samlingen omfatter gjenstander innenfor mange typer håndverksfag, som snekker, hjulmaker, lagger, klokkemaker og skomaker, for å nevne noen. 

Foto: Ukjent/ Maihaugen

Tekstiler

Maihaugens tekstilsamling omfatter klær og hustekstiler av alle slag fra 1600-tallet og fram til i dag. Samlingen inneholder blant annet folkedrakter fra Gudbrandsdalen, motedrakter for kvinner, menn og barn, åklær og billedtepper, faner og uniformer.

Foto: Kåre Dehlie Thorstad/ Maihaugen

Møbler og innbo fra 1900-tallet

Maihaugen var et av de første museer i Europa som samlet hus og innbo fra vår egen tid. Samlingen forteller hvordan folk har innredet hjemmene sine de siste 100 år. En stor del av gjenstandene er utstilt i boligfeltet i friluftsmuseet.

Foto: Trude Lindland/ Maihaugen

Bygda

Bygda er en viktig del av friluftsmuseet på Maihaugen. Blant hus og gjenstander opplever man livet og kulturen til gårdbrukere, håndverkere og embetsmenn i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Mange av gjenstandene er utstilt i husene. Andre er magasinert for bevaring.

Foto: Kåre Dehlie Thorstad/ Maihaugen

Folkekunst

Gjenstandene i samlingen ble i hovedsak skapt som bruksgjenstander. De betegnes i dag som folkekunst fordi de i tillegg til bruksfunksjonen har en dekorativ funksjon med dekor eller vakker form. Samlingen forteller om mangfold, skaperglede og dyktige håndverkere. Store deler av samlingen er fra folkekunstens klassiske periode i Gudbrandsdalen på 1700- og 1800-tallet.

Foto: Camilla Damgård/ Maihaugen

Foto: Kåre Hosar/ Maihaugen

Våpen

I Maihaugens våpensamling finner vi våpen tilbake til 1500-tallet. Det er innslag av våpen brukt i krig og jakt og våpen brukt av adel, embetsmenn, byborgere, bønder, postmenn, offiserer og soldater. Samlingen inneholder blant annet blankvåpen som sabler, sverd og kårder og skytevåpen som pistoler, revolvere og geværer. Maihaugen har trolig en av verdens eldste bevarte revolvere – George Reichweins revolver fra 1597. 

Foto: Camilla Damgård/ Maihaugen