Brudekroner.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Samlingene

Maihaugens oppgave er å samle, forvalte, dokumentere, forske på og formidle historie fra Gudbrandsdalen og Lillehammer. Museet har en omfattende samling bygninger, gjenstander, fotografier og arkiver. I tillegg har Maihaugen et stort fagbibliotek. 

Gjenstandssamlingen

Maihaugen samler gjenstander for å dokumentere og formidle kunnskap om hvordan kultur og samfunn har utviklet seg i Gudbrandsdalen fra 1500-tallet og fram til i dag.

Fotosamlingen

Maihaugens fotosamling inneholder fotografier fra slutten av 1800-tallet og fram til vår egen tid. Fotografiene gir oss et godt innblikk i distriktet over en periode på nesten 150 år.

Biblioteket

Maihaugens bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek som betjener alle avdelinger ved Lillehammer museum. Samlingene omfatter mer enn 50 000 bind, samt en rekke både eldre og løpende tidsskrifter.  

Digitalt Museum

I Digitalt museum kan du søke i Maihaugens samlinger.

Utlån

Les våre retningslinjer og betingelser for utlån. 

Opplandsarkivet

Opplandsarkivet avdeling Maihaugen har som oppgave å bevare privatarkiv fra kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer.