middelalder_drikkebeger_Hernes_Audbjørn_Rønning
Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

JOL

Tror du på nissen?

Nå skal du endelig få vite hvem nissen er! Tradisjoner endres sakte.
Fra jol med solsnu og drikkegilder til dagens julefeiring. 

JOL er en vandring der vi sporer dagens juletradisjoner tilbake til middelalderen.

BOOKING KOMMER

Hvem: Ungdomstrinn og videregående

Antall: Max 30 elever pr gruppe, over 30 elever betyr deling.

Hvor:  Oppmøte hovedinngangen på Maihaugen. 

Når: Uke 48 - 50. Se kalender for ledige tidspunkt.

Varighet: 45 min

Påmeldingsfrist: Tirsdag 14. november

Pris: Skoleklasser fra Lillehammer grunnskole har besøksavtale. Andre skoler betaler kr 40,-/elev.