logo
Håndverk på Maihaugen_Camilla Damgård
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen
Maihaugen / Opplevelser / 100 år med håndverk

100 år med håndverk

I 2021 er det 100 år siden Maihaugen fikk nasjonalt ansvar for håndverk gjennom en årlig bevilgning fra Staten.

Bevaring og formidling av håndverk har vært viktig på Maihaugen helt fra vi i 1914 startet med demonstrasjoner av husflid og håndverk.

Maihaugen bygger nå opp et håndverkskvartal i Byen i friluftsmuseet. Dette er en viktig del av museets videre satsing på ivaretakelse og formidling av håndverk. Her blir flere nye verksteder åpnet i 2021 og 2022. 

Håndverk i sommer

Smakebiter på håndverksrelaterte opplevelser:

  • Se smed Mikkel Skaug i arbeid i Gaukstadsmia i Håndverkskvartalet tirsdag-lørdag i juli. Du kan også kikke inn en del av verkstedene som er i ferd med å ferdigstilles. 
  • Se våre dyktige museumshåndverkere i arbeid ute i Friluftsmuseet. Jobber hverdager i juli. 
  • "Edderkoppbarnas forunderlige reise". Et spennende oppdrag for de minste barna med inspirasjon fra ulike håndverk.
  • Infoutstilling om arbeidet som pågår i 1915-huset i Boligfeltet. Her jobbes det med rominnredning før huset kan åpnes for publikum. 
  • Titt inn i autentiske verksteder i Byen i friluftsmuseet. Se verkstedene og lokalene til hattemaker, frisør, skredder, blikkenslager, maler, smed og skomaker. 
  • Utstillingen "Bygda som et samlet hele". Utendørs fotoutstilling som viser hvordan friluftsmuseet ble til. 
  • Utstillingen "Impulser". Viser mer enn 1000 kulturskatter fra Norge med inspirasjon fra hele verden. 
  • Utstillingen "Dine boliger er meg kjær. Borgny Svalastogs kirkekunst 1984–2021". Kunsthåndverk på meget høyt nivå.
Historisk foto av menn som lafter et hus.

Gjenoppføring av gården Bjørnstad fra Vågå. Åpnet på Maihaugen i 1913. Foto: Ukjent/Maihaugen

Norsk håndverksinstitutt 

Norsk håndverksinstitutt er en del av Stiftelsen Lillehammer museum og holder til på Maihaugen. Instituttet arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke. En viktig oppgave er også å øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Norsk håndverksinstitutt vil i år utgi en jubileumsbok. Instituttet arrangerer dessuten et fagseminar om vidjer og vidjespenninger 21. - 23. juni.

Bygningsvernkongressen, arrangert av Bygningsvern -  Museumsnettverk for tradisjonshåndverk, skulle vært arrangert i jubileumsåret. Denne er utsatt til juni 2022. 

 

Ønsker du å lære mer om Maihaugens håndverkshistorie anbefaler vi disse bøkene:

  • "Anders Sandvig og Maihaugen". Jubileumsbok fra 2012. Kapitel 4 omhandler håndverket (ISBN 978-8282-172028)
  • "Maihaugens bok om handverk". Utgitt i 2000 (ISBN 82-90241-35-6)

Bøkene selges i museumsbutikken på Maihaugen.