Ekstraordinært årsmøte 26.9.2019

Vedtektsendringsforslag og sakspapir.