Å jeg vet en seter_Kaffepause på Graven seter, Hornsjøen, Øyer. Foto: Ukjent/Maihaugen
Kaffepause på Graven seter, Hornsjøen, Øyer. Foto: Ukjent/Maihaugen

Å, jeg vet en seter!

Fra
7. juni

Til
15. september

Hver dag

– det magiske møtet mellom kultur og natur.

Velkommen til Maihaugens setergrend!

På tunet i Valbjørsetra står utendørsutstillingen om som forteller om seterliv. Livet på setra er tett forbundet med fjellet og dyra. Sang og musikk, hardt arbeid, vennskap og moro på setervangen – magiske møter mellom natur og kultur – er opplevelser mange i vårt distrikt har hatt, enten i fortida eller nå i samtida.

De fleste aktive setre ligger nå i Gudbrandsdalen, Valdres, Nord-Østerdalen og Trøndelag. Innlandet er det største seterfylket.

Setra er en driftsenhet som er knyttet til et gårdsbruk og ligger et stykke unna gården. Når dyre flyttet til seters, kan arealene på gården brukes til å produsere korn, poteter, og vinterfôr til dyra. Seterbeite blir til setermelk og kan foredles til holdbare seterprodukter som smør og ost. Når dyrene kommer til setra endrer melkas kvalitet seg. Både ku- og geitemelk får smak av blomster og urter, og kumelka blir tydelig gulere.

Den viktigste personen på setra var budeie. Budeia har historisk sett vært kvinner. I dag er et om lag like mante budeier som budører.

Utstillingen gir et innblikk i seterbrukets historie og dagnes drift – og de magiske møter og samspill på setra mellom folk og dyr, natur og kultur.